Russian Strongmen Championship - Krasnoyarsk 2012!

Wednesday, April 4, 2012

Results:

1. Alexej Zolotuhin (Cheljabinsk) - 57 points
2. Vladimir Kalinichenko (Belgorod) - 56 
3. Alexander Lysenko (Moscow) - 54 
4. Vladimir Muravlev (Abakan) - 53 
5. Mikhail Bashkov (Perm) - 49 
6. Sergey Andrejchenko (Ekatirinburg) - 44 
7. Nikolay Trishkov (Moscow) - 39 
8. Sergey Surov (Krasnoyarsk) - 26 
9-10. Stanislav Polyschuk (Moscow) - 25

9-10. Ivan Likov  (Krasnoyarsk) - 25
11. Valentin Gorbachev  (Krasnoyarsk) - 15 
12. Sergey Buganov (Moscow) – injured.