Irkutsk Russian Strongman Cup

Sunday, July 27, 2008

Results of Baikal Strongman

Elbrus Nigmatullin..... 59 points
Dmitry Kononets............ 45
Michael Sidorychev......... 43
Veniamin Zverev............ 35
Michael Shivljakov............ 35
Alexander Mantserov..... 33
Roman Gavrusik............... 30
Vasily Omelchenko...... 18
Sergey Kharlamov.............. 9
Alexander Kolchanov......... 0

Organizer - Sergey Usov